Spedice – modulární podnikový software

Spedice představuje komplexní software, který zajišťuje efektivní správu a integraci podnikových procesů, včetně logistiky, skladového hospodářství, fakturace, docházky, profilových karet a dalších klíčových operací. Tento systém byl navržen s cílem zvýšit efektivitu a zabezpečení ve firemním prostředí, poskytujíc uživatelům pokročilé nástroje pro správu jejich každodenních aktivit.

Rozsáhlé Funkční Možnosti:

 • Logistika a Skladové Hospodářství: Spedice poskytuje komplexní nástroje pro správu logistiky a skladu, umožňujíc uživatelům optimalizovat přepravní trasy, sledovat zásoby v reálném čase a automatizovat objednávky. Systém podporuje efektivní plánování zdrojů a minimalizaci skladových nákladů díky pokročilým analytickým nástrojům.
 • Fakturace a Finanční Správa: Integrace fakturačních procesů a finančního hospodaření do jednoho systému umožňuje snadné vystavování faktur, správu plateb a monitorování finančního toku. Spedice zjednodušuje finanční účetnictví a zvyšuje přesnost finančních reportů.
 • Docházkový Systém a Profilové Karty: Systém nabízí pokročilé možnosti sledování docházky a práce zaměstnanců. Profilové karty, které jsou součástí systému, umožňují správu osobních údajů a přístupových práv zaměstnanců, což zvyšuje bezpečnost a kontrolu nad citlivými daty.
 • Personalizace a Bezpečnost: Spedice umožňuje vysokou míru personalizace uživatelského rozhraní a funkcí podle specifických potřeb podniku. Bezpečnostní funkce jako šifrování dat, vícefaktorová autentizace a pokročilé protokoly pro zabezpečení přenosu dat zajišťují, že všechny informace zůstávají chráněny před neoprávněným přístupem.

Multiplatformní Přístupnost:

 • Spedice podporuje různé platformy, včetně webových a desktopových aplikací a mobilních zařízení. Tato flexibilita umožňuje uživatelům přístup k systému odkudkoliv, což zvyšuje možnosti vzdálené práce a efektivitu operací.

Udržitelný Rozvoj a Inovace:

 • Vývoj Spedice je neustále podporován nejnovějšími technologiemi a průmyslovými trendy, což zahrnuje průběžné aktualizace softwaru a integraci nových modulů a funkcí. To umožňuje firmám zůstat v kroku s měnícími se požadavky trhu a technologickým pokrokem.

Spedice je tedy nejen softwarem, ale strategickým partnerem pro podniky, který zajišťuje vysokou úroveň organizace, zabezpečení a efektivity. Jeho komplexní a integrovaný přístup přináší značné výhody v podobě zlepšení operativních procesů, optimalizace zdrojů a zvýšení celkové produktivity podniku.

 • Optimalizace SQL Dotazu pomocí CASE a LENGTH

  Optimalizace SQL Dotazu pomocí CASE a LENGTH

  V tomto zápisku se budu věnovat optimalizaci SQL dotazu, zejména v souvislosti s filtrováním dat na základě délky vstupního data ve formátu YYYY-mm popřípadě YYYY-mm-dd. Původní dotaz zahrnoval několik podmínek založených na LENGTH, které se snažily porovnat různé formáty data (rok, měsíc-rok, den-měsíc-rok). Rozhodl jsem se refaktorovat tyto podmínky pomocí CASE, což zlepšuje čitelnost a…


 • Spedice 0.0.0.0 – Od Naivního Začátku po „Všechno jde“

  Spedice 0.0.0.0 – Od Naivního Začátku po „Všechno jde“

  Úvod Začátek příběhu softwaru Spedice se datuje k roku 2018, kdy jako mladý a naivní programátor jsem se rozhodl vytvořit nástroj, který by zvládl správu skladů a logistiky bez nutnosti investovat do drahých komerčních řešení. Z počátku to byla výzva, která se zdála být přímočará – vytvořit něco užitečného, jednoduchého. Avšak realita byla daleko komplikovanější,…


 • Technické Řešení pro Nadační Fond One More Day for Children (OMDC)

  Technické Řešení pro Nadační Fond One More Day for Children (OMDC)

  Jako hlavní technický architekt webových platforem pro OMDC jsem byl zodpovědný za vývoj a údržbu jak původního webu omdc.cz, tak i novější verze na adrese https://nf-omdc.cz/. Tento projekt představuje komplexní integraci pokročilých front-end a back-end technologií. Front-End: Webová prezentace OMDC je postavena s využitím Bootstrap5, JS a jQuery, což zajišťuje moderní, responzivní design a vysokou…