Technické Řešení pro Nadační Fond One More Day for Children (OMDC)

Jako hlavní technický architekt webových platforem pro OMDC jsem byl zodpovědný za vývoj a údržbu jak původního webu omdc.cz, tak i novější verze na adrese https://nf-omdc.cz/. Tento projekt představuje komplexní integraci pokročilých front-end a back-end technologií.

Front-End: Webová prezentace OMDC je postavena s využitím Bootstrap5, JS a jQuery, což zajišťuje moderní, responzivní design a vysokou uživatelskou přívětivost. Speciální pozornost byla věnována integraci všech interaktivních prvků přímo do šablony VeredicoMark23, která je navržena tak, aby nevyžadovala žádné externí pluginy. Tento přístup zaručuje stabilitu a bezpečnost, eliminuje závislost na neověřených třetích stranách a zvyšuje celkovou výkonnost webu.

Back-End: Na back-endové straně je web postaven na platformě WordPress, který je doplněn o mou vlastní aplikaci Spedice. Spedice funguje jako komplexní back-office systém, který prostřednictvím svého API umožňuje efektivní ovládání WordPress funkčností. Toto API je klíčové pro správu obsahu a uživatelských dat, a zajišťuje plynulou integraci mezi veřejnou prezentací a interním databázovým systémem.

Bezpečnost a Výkon: Vývoj systému byl řízen s důrazem na bezpečnost a výkon, což je zásadní pro ochranu osobních údajů dárců a adoptivních rodičů. Všechna technická řešení byla pečlivě testována a optimalizována, aby odpovídala nejvyšším standardům a zajišťovala bezproblémový provoz webu.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *