Spedice 0.0.0.0 – Od Naivního Začátku po „Všechno jde“

Úvod

Začátek příběhu softwaru Spedice se datuje k roku 2018, kdy jako mladý a naivní programátor jsem se rozhodl vytvořit nástroj, který by zvládl správu skladů a logistiky bez nutnosti investovat do drahých komerčních řešení. Z počátku to byla výzva, která se zdála být přímočará – vytvořit něco užitečného, jednoduchého. Avšak realita byla daleko komplikovanější, a to jsem si uvědomil až mnoho kódových řádků a vrásek později.

Rané fáze vývoje

První kroky vývoje Spedice se odehrávaly v jazykovém prostředí PHP 5, kde jsem se zcela vyhnul použití jakýchkoli externích knihoven nebo frameworků. Vše bylo stavěno od základu, s využitím HTML, LESS pro stylizaci a základních funkcí JavaScriptu pro interaktivitu. Tehdy se mi zdálo, že strukturální programování s několika funkcemi bude snazší a přehlednější. Avšak tento přístup rychle narazil na své limity, když se komplexnost projektu a moje ambice začaly zvyšovat.

Technologická naivita a první lekce

Zpětně pohlížím na své rozhodnutí používat pouze PHP bez OOP, respektive MVC, jako na velký omyl. Myslel jsem si, že „několik řádků v PHP“ bude dostatečných pro vše, čeho jsem chtěl dosáhnout. Naivita a nezkušenost k použití modernějších technologií, jako je React, který jsem tehdy vnímal jako příliš složitý pro „jednoduché úkoly“, se ukázal velice krátkozraký. V praxi, když jsem začal být zapojen do reálných skladových a logistických operací, tedy jsem získal praxi z místa činu, mi došlo, jak moc jsem podcenil význam dobře strukturovaného a škálovatelného kódu.

Transformace a současný stav

Po letech vývoje a iterací je dnes Spedice známá jako Spedice GAiA. Tento systém, postavený na vlastním OOP frameworku, zahrnuje rozsáhlé moduly pro logistiku, sklad, fakturaci, docházku, e-shop a mnoho dalších funkcí. Spedice GAiA je plně integrována s moderními technologiemi a běží na PHP 8.4. Obsahuje API, které je kompatibilní s JavaScriptem (XHR), Reactem i Angularem, což umožňuje snadnou integraci a rozšíření funkcionalit.

UI a UX byly kompletně přepracovány, aby odpovídaly nejnovějším trendům v designu a uživatelském komfortu. Tento přístup k designu a funkčnosti umožňuje uživatelům efektivnější a příjemnější interakci se softwarem. Změna byla zvláště patrná ve zlepšeních uživatelského rozhraní, kde jsem přešel od primitivního prototypu s selectem obsahujícím asi 800 řádků, což bylo pro uživatele náročné rolovat, k využití knihovny select2, která značně zlepšila uživatelskou přívětivost a přehlednost volby.

Tento evoluční skok od základních, často neefektivních řešení k sofistikovanějším, moderně technologicky podporovaným metodám, demonstruje hloubku a šíři transformace, kterou Spedice GAiA prošla. Výsledkem je robustní, flexibilní systém, který neustále evolvuje a adaptuje se na nové požadavky a očekávání uživatelů.

Zakládající myšlenka a motivace

Jádro Spedice spočívá v praktických zkušenostech získaných přímo na bojišti logistiky a skladového hospodářství. Jako zakladatel jsem strávil významnou část času ve skladu, kde jsem se osobně podílel na řízení příjmů a výdajů paletového zboží, evidenci skladových zásob, fakturaci a mnoha dalších činnostech. Tyto zkušenosti se staly neocenitelným zdrojem informací pro vývoj softwaru, který skutečně odpovídá potřebám uživatelů z praxe.

Integrace do reálného světa

V průběhu mé práce ve skladu, kanceláři jsem řešil nejen každodenní logistické operace, ale i výzvy jako jsou schůzky se zákazníky, domlouvání převozů ze zahraničí a integraci docházkových systémů a kamerového rozhraní. Díky tomu, že jsem měl možnost instalovat kamery a pracovat s automatickou detekcí pohybových vzorů skrze Python, jsem mohl efektivně sledovat nakládání palet a automaticky je odpisovat ze systému. Sice to ne vždy fungovalo na 100%, ale skladník měl výdejní list alespoň z části připravený a nemusel datlovat všechno od A do Z. To umožnilo skladníkům soustředit se na jejich práci a tím urychlit odbavení TIR, místo aby byli zatíženi složitým softwarem a neměli pak čas ani na kafe.

Odluka od teoretických řešení

Velká část softwarů pro správu skladů a logistiku je vyvíjena v izolaci od reálného prostředí, často týmy složenými z lidí, kteří nikdy neprovozovali sklad nebo neřídili logistiku. Spedice se odlišuje právě svým původem z praxe, kde jsem jako programátor prošel celým spektrem operací, od základní manipulace se zbožím po vysokoúrovňové řízení logistických procesů. Tato zkušenost umožnila vytvořit software, který nejenže splňuje teoretické požadavky na funkcionalitu a efektivitu, ale je také intuitivní a přátelský k těm, kteří ho budou denně používat.

Síla Spedice

Síla Spedice tkví v hlubokém porozumění skutečným potřebám a výzvám, které skladové operace představují. Tato praktická zkušenost zajišťuje, že každá funkce a každý modul softwaru byl navržen s ohledem na skutečné použití, což Spedici odlišuje od konkurence. V dnešní době, kdy se Spedice stále vyvíjí a rozšiřuje, přináší nejen technologické řešení, ale také reálné pochopení a podporu pro ty, kteří se denně potýkají s logistickými a skladovými výzvami. Zrovna jedna z posledních novinek ve verzi 0.8.1.6.5.8, je zpracovávání PDF z banky a tím zajistit přehlednou zprávu o tom kdo kdy zaplatil. Není potřeba kvůli každé prkotině „otravovat“ fakturantku / účetní.

Budoucí vývoj a plány

Hlavním cílem pro blízkou budoucnost je přechod všech front-end částí na React, zatímco back-end bude nadále podporovat PHP a časem, až se naučím Javu, bude rozšířen o Java řešení pro usnadnění krabicové instalace. Plánuje se také zahájení prodeje webové služby, licencí a modulů ke konci roku 2024. Díky modulární architektuře Spedice GAiA je možné systém snadno rozšiřovat dle individuálních potřeb zákazníků. Včetně vzájemné modulární komunikaci a přenosu dat.

Závěr

Příběh Spedice odhaluje, jak osobní růst a technologické inovace mohou vést k radikální transformaci základního nápadu na komplexní, snad tržně úspěšné řešení. Tento software nejenže usnadňuje denní operace už dnes v několika testovacích firmách, ale také nabízí flexibilitu a škálovatelnost, které dnes moderní podniky vyžadují. Od prvních fatálně pochybných kroků po dnešní sofistikované aplikaci, Spedice GAiA představuje cestu plnou učení, bolesti, adaptace a technologického pokroku. Ve výsledku mi projekt Spedice hodně rozšířil obzory, otevřel oči. Tenkrát jsem si myslel že jsem sežral Šalamounovo hovno a dnes si uvědomuji jak málo toho vím… Každopádně na Spedici budu i nadále pokračovat, tento článek měl být jako moje pohlédnutí se přes rameno, zjištění že tehdy bych řek „to nejde“ ale dnes bych řekl že jde všechno, jen se člověk musí zeptat sám sebe „JAK?“

Spedice prototip 2019 verze 0.0.0.0


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *