Optimalizace SQL Dotazu pomocí CASE a LENGTH

V tomto zápisku se budu věnovat optimalizaci SQL dotazu, zejména v souvislosti s filtrováním dat na základě délky vstupního data ve formátu YYYY-mm popřípadě YYYY-mm-dd. Původní dotaz zahrnoval několik podmínek založených na LENGTH, které se snažily porovnat různé formáty data (rok, měsíc-rok, den-měsíc-rok). Rozhodl jsem se refaktorovat tyto podmínky pomocí CASE, což zlepšuje čitelnost a potenciálně i výkon dotazu. Funkce která ošetřuje vstupní data řeším pomocí sanitace do které posílá upravený řetězec statická třída DateHelper::getDateInfo();

Původní dotaz:

SELECT wr.id,
    wr.creator,
    wr.costumer_id,
    wc.name,
    DATE_FORMAT(wr.manualDate, '%d-%m-%Y') AS formattedManualDate,
    wr.visible,
    wr.enable,
    wr.eu_pallet,
    wr.small_pallet,
    wr.big_pallet,
    wr.box,
    wr.small_box,
    wr.big_box,
    wr.container_twenty,
    wr.container_forty,
    (
      wr.eu_pallet * wv.eu_pallet +
      wr.small_pallet * wv.small_pallet +
      wr.big_pallet * wv.big_pallet +
      wr.box * wv.box +
      wr.small_box * wv.small_box +
      wr.big_box * wv.big_box +
      wr.container_twenty * wv.container_twenty +
      wr.container_forty * wv.container_forty
      ) AS sum_square
FROM warehouse_items_records wr
     LEFT JOIN warehouse_items_square as wv ON wr.costumer_id = wv.costumer_id
     LEFT JOIN warehouse_costumers as wc ON wr.costumer_id = wc.id
WHERE wr.costumer_id = :costumer_id
 AND wr.visible = 1
 AND (
  (LENGTH(:manualDate) = 4 AND YEAR(wr.manualDate) = :manualDate) OR
  (LENGTH(:manualDate) = 7 AND DATE_FORMAT(wr.manualDate, '%Y-%m') = :manualDate) OR
  (LENGTH(:manualDate) = 10 AND DATE(wr.manualDate) = :manualDate)
  )
ORDER BY wr.manualDate ASC;

Optimalizace pomocí CASE a LENGTH

Proč používat CASE a LENGTH místo LIKE:

 1. Bezpečnost a výkon: Použití LIKE s % může způsobit neefektivní full table scan, což zpomaluje dotaz, zejména na velkých tabulkách. Zároveň je citlivé na SQL injection, pokud není správně ošetřeno.
 2. Jasná logika: Pomocí CASE můžeme lépe strukturovat podmínky a logiku dotazu, což zvyšuje čitelnost a udržovatelnost kódu.
 3. Přesnost: Podmínky s CASE a LENGTH jsou přesnější při porovnávání různých formátů dat, což eliminuje potenciální problémy s filtrováním vstupních hodnot.

Refaktorovaný dotaz:

SELECT 
  wr.id,
  wr.creator,
  wr.costumer_id,
  wc.name,
  DATE_FORMAT(wr.manualDate, '%d-%m-%Y') AS formattedManualDate,
  wr.visible,
  wr.enable,
  wr.eu_pallet,
  wr.small_pallet,
  wr.big_pallet,
  wr.box,
  wr.small_box,
  wr.big_box,
  wr.container_twenty,
  wr.container_forty,
  (
    wr.eu_pallet * wv.eu_pallet +
    wr.small_pallet * wv.small_pallet +
    wr.big_pallet * wv.big_pallet +
    wr.box * wv.box +
    wr.small_box * wv.small_box +
    wr.big_box * wv.big_box +
    wr.container_twenty * wv.container_twenty +
    wr.container_forty * wv.container_forty
  ) AS sum_square
FROM warehouse_items_records wr
LEFT JOIN warehouse_items_square wv ON wr.costumer_id = wv.costumer_id
LEFT JOIN warehouse_costumers wc ON wr.costumer_id = wc.id
WHERE wr.costumer_id = :costumer_id
 AND wr.visible = 1
 AND (
   CASE
     WHEN LENGTH(:manualDate) = 4 THEN YEAR(wr.manualDate) = :manualDate
     WHEN LENGTH(:manualDate) = 7 THEN DATE_FORMAT(wr.manualDate, '%Y-%m') = :manualDate
     WHEN LENGTH(:manualDate) = 10 THEN DATE(wr.manualDate) = :manualDate
   END
 )
ORDER BY wr.manualDate ASC;

Vysvětlení refaktoru:

 1. Podmínka CASE: Přidání podmínky CASE zjednodušuje a zpřehledňuje logiku filtrování dat na základě délky :manualDate.
 2. Zvýšení výkonu: Odstranění použití LIKE s % a nahrazení explicitními podmínkami přináší lepší výkon dotazu.
 3. Čitelnost a údržba: Jasně definovaná logika filtrování zjednodušuje pochopení kódu a jeho budoucí údržbu.

Tato optimalizace zvyšuje efektivitu a bezpečnost dotazu a je ukázkovým příkladem, jak malé změny mohou mít velký dopad na kvalitu kódu.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *