Domov sociálních služeb Meziboří – logo

Logo této organizace je ztělesněním jejich poslání a hodnot, které denně prožívají a předávají. Ve středu tohoto loga jsou dvě propojené ruce – jedna mladá a jedna starší. Tento silný obraz symbolizuje podporu a pomoc, kterou poskytují jejich klientům, pomáhají jim dosáhnout větší soběstačnosti a zapojit se do společenského života.

Tyto ruce jsou umístěny v pětiúhelníkovém domku, který představuje domov, bezpečí a stabilitu, které zařízení v Meziboří poskytuje. Pětiúhelník také symbolizuje pět základních principů péče: důstojnost, nezávislost, integrace, podpora a rozvoj.

Toto logo není jen značkou; je to slib, že každý den pracují na tom, aby životy jejich klientů byly plné, aktivní a smysluplné. Je to vizuální vyjádření jejich závazku k poskytování kvalitní péče a podpory v komunitě.


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *