SQL – TMP

Vítejte v mém vlastním zápisníku SQL dotazů, kde uchovávám své nejčastěji používané klenoty pro manipulaci s databází, hlava děravá…

Výňatek z SQL syntaxe: Základní operace pro manipulaci s databází

 1. Zobrazení Napojení FK:
  ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES referenced_table_name (referenced_column_name);
 2. Výběr FK:
  SELECT CONSTRAINT_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE WHERE REFERENCED_TABLE_NAME = ‘table_name’;
 3. Odstranění FK:
  ALTER TABLE table_name DROP FOREIGN KEY foreign_key_name;
 4. Vytvoření FK:
  ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES users_table (username);
 5. Vytvoření FK s DELETE a UPDATE Kontrolou:
  ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES parent_table(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE;
 6. Kopie Tabulky:
  CREATE TABLE new_table LIKE original_table;
 7. Konketace:
  SELECT id, CONCAT(first_name, ' ', last_name, ' ', additional_field) AS full_name FROM table_name;
 8. Přidání Indexu:
  ALTER TABLE table_name ADD INDEX index_name (column_name);
 9. Přidání Dalšího FK:
  ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES referenced_table (referenced_column);
 10. Přepnutí Formátu Data:
  SELECT DATE_FORMAT(date_column, '%d-%m-%Y') as formatted_date FROM table_name;
 11. Konverze STRINGU na INT:
  SELECT CAST(text_column AS SIGNED) FROM table;
 12. Konverze STRINGU na Desetinné Číslo:
  SELECT CAST(text_column AS DECIMAL(10,2)) FROM table;
 13. Vytvoření tabulky
  CREATE TABLE warehouse_services (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, client_id INT, item VARCHAR(255) default ‚UNKNOWN‘, size DECIMAL(10, 2) default 0, visible boolean default 1);
 14. Vytvoření tabulky s FK klíčem
  CREATE TABLE warehouse_clients_move_count ( client_id INT, item VARCHAR(255), quantity INT, last_updated DATE, PRIMARY KEY (client_id, item), CONSTRAINT fk_client_id_move_count FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES warehouse_clients(id) );
 15. DATE Formát SQL
  DATE_FORMAT(wr.manualDate, ‚%d-%m-%Y‘) AS formattedManualDate,

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *