Programátor a SW engineer

Od mladého věku jsem měl zájem o technologické inovace, což mě nakonec přivedlo k profesionální kariéře v softwarovém vývoji. Moje první funkční webové stránky jsem vytvořil v letech 2002 až 2004, kdy jsem patřil mezi průkopníky raných experimentů s responzivním designem pro různé typy zařízení – od desktopů po mobilní telefony. Tato zkušenost mě dále inspirovala k prohloubení znalostí v oblasti hardware a software bezpečnostních systémů, konfigurací VPN a programování průmyslových sběrnic.

Můj přístup k vývoji software je založen na pevných základech v programovacích jazycích, jako jsou PHP, Python a JavaScript, a v databázových systémech jako MySQL a Oracle. Používám nejnovější agilní metodologie a Scrum techniky pro správu projektů a vedení vývojových týmů, což mi umožňuje rychle reagovat na dynamické požadavky projektů a efektivně řídit procesy vývoje.

PHP, Python

Efektivně využívám objektově orientované programování (OOP) v PHP a Pythonu, včetně implementace tříd, rozhraní a dědičnosti. Tento přístup mi umožňuje zvyšovat modularitu a udržitelnost mých projektů, což vede k lepší organizaci kódu a snazší údržbě.

VPN, IKEv2 a L2TP

Má znalost technologií VPN, IKEv2 a L2TP mi umožňuje efektivně zabezpečit síťové komunikace a poskytovat vysokou úroveň ochrany dat v rámci různých prostředí. Toto expertise zaručuje, že mohu implementovat robustní bezpečnostní řešení pro podnikové sítě i individuální aplikace, čímž se minimalizuje riziko úniku nebo kompromitace dat.

VHD, SandBox

Mé technické dovednosti zahrnují práci s Virtual Hard Disks (VHD) a vytváření sandbox prostředí, které umožňuje bezpečné testování aplikací a systémových konfigurací. Tento přístup minimalizuje riziko negativního ovlivnění primárních operačních systémů a dat při vývoji a experimentování, což zvyšuje bezpečnost a stabilitu testovaných řešení.

Systémový administrátor

jsem zodpovědný za správu, údržbu a optimalizaci serverových a síťových infrastruktur. Můj klíčový úkol zahrnuje:

 • Monitoring: Neustálý dohled nad serverovými a síťovými systémy pro zajištění bezproblémového provozu.
 • Síťová infrastruktura: Správa a rozvoj síťové infrastruktury, což zahrnuje konfiguraci síťových zařízení, zabezpečení síťového připojení a řešení případných síťových problémů.
 • Výkon: Optimalizace výkonu serverů a síťových zařízení k maximalizaci efektivity a minimalizaci reakční doby.
 • Dostupnost: Zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti serverových a síťových služeb, což zahrnuje implementaci redundančních systémů a pravidelné testování záložních řešení.

Project Management / SWA

Specializuji se na návrh robustních softwarových řešení a koordinaci multidisciplinárních týmů, s cílem dosáhnout projektových cílů s maximální efektivitou. Můj přístup zahrnuje:

 • Detailní plánování projektů: Vytvářím komplexní plány, které zahrnují všechny aspekty projektu, od počáteční specifikace po finální dodání, zajišťující, že všechny cíle jsou splněny v předem stanovených časových a rozpočtových rámecích.
 • Efektivní koordinace týmů: Organizuji a motivuji týmy skládající se z programátorů, designérů a analytiků, abych zajistil hladký chod projektu a optimalizoval spolupráci mezi různými odděleními.
 • Implementace agilních metodologií: Aktivně využívám agilní techniky a Scrum framework, což umožňuje týmům flexibilně reagovat na změny v projektu a efektivně řešit případné problémy.

Front-End / UX

Ve své práci front-end vývojáře a UX designéra využívám osvědčené metody a nástroje, které zajišťují vysokou kvalitu a uživatelský komfort. Mám praktickou zkušenost s návrhem aplikací přímo z provozní praxe, což mi umožňuje efektivně reagovat na skutečné potřeby uživatelů.

 • SCSS/LESS: Rozsáhlé zkušenosti s předprocesory CSS, které využívám pro efektivní správu a modularizaci stylů.
 • JavaScript/jQuery: Pokročilé dovednosti v programování interaktivních prvků a uživatelských rozhraní.
 • React: Vývoj responzivních a dynamických webových aplikací s použitím tohoto moderního JS frameworku.
 • UX/UI Design: Design uživatelských rozhraní založený na zkušenostech s reálným používáním aplikací, s důrazem na intuitivnost a estetiku.

“Pokud říkají že to nejde, ukážu jim jak to udělat

Lukáš Wolf

SWA, Developer

BIO